Rollenspel

Wat kun je verwachten van een rollenspel?

Een veelvoorkomend onderdeel van een assessment is een rollenspel. Houd er rekening mee dat je twee tot drie verschillende rollenspellen op een dag zult krijgen. De inhoud van een rollenspel kan zeer verschillen. De rol die je dient aan te nemen tijdens een rollenspel kan rechtstreeks betrekking hebben op de functie waar je op solliciteert. Wanneer je solliciteert voor een functie als een salesmanager zal je tijdens het rollenspel gevraagd worden om de rol van een salesmanager aan te nemen. Echter, kan er ook voor gekozen worden om jou tijdens het rollenspel juist een geheel andere rol te geven. Men zou hier kunnen redeneren dat het bij een rollenspel gaat om de beoordeling van jou als persoon en hoe je handelt op bepaalde situaties. Bij een rollenspel is vakinhoudelijke kennis overbodig en kan het zelfs een goede beoordeling in de weg staan. Om je een goed voorbeeld te geven van hetgeen je kunt verwachten tijdens een rollenspel, hebben we hieronder een aantal veelvoorkomende vormen van een rollenspel opgesomd en beschreven.

Rollenspel: Algemeen

Ga tijdens een rollenspel altijd op zoek naar de weerstand van je tegenspeler. Probeer dit zo snel mogelijk te ontdekken en benoem het. Vanuit hier kun je het gesprek verder proberen te sturen in de gewenste richting. Niet eerder. Mocht je zeer veel moeite hebben om de weerstand te ontdekken of weg te nemen tijdens een rollenspel, bedenk jezelf dan dat de trainingsacteur in veel gevallen de opdracht heeft gekregen om na verloop van tijd minder de hakken in het zand te steken. Tot slot zie je tijdens het rollenspel vaak dat acteur je voorzetjes zullen geven. Probeer deze te signaleren. Hier blijkt nogmaals dat goed luisteren essentieel is.

Veelvoorkomende vormen van een rollenspel

Wanneer je een assessment zult doen, kan men jou op voorhand informeren over het soort rollenspel dat je kunt verwachten. Dit zou je alvast voor jezelf kunnen oefenen. Naast een beschrijving van de verschillende rollenspellen, kun je hieronder ook vinden hoe je het beste kunt handelen of waar je tijdens het rollenspel op dient te letten.

Rollenspel: Leidinggevende

De rol van een leidinggevende kan inzicht verschaffen in jouw leidinggevende talenten. In veel gevallen zul je tijdens een leidinggevende rol 1) een medewerker dienen aan te spreken op ongewenst gedrag, 2) een medewerker bewegen om bepaald gedrag te veranderen of te ontwikkelen of 3) een medewerker overhalen om een taak voor jou uit te voeren. Op het eerste gezicht is dit een simpele opdracht. Ga bij dit onderdeel van het rollenspel er vanuit dat de acteur het je zeer lastig kan maken. Wanneer je een medewerker dient over te halen, kan aangegeven worden dat jij bepaalde zaken in het verleden vergeten bent na te komen. Daarnaast zal de medewerker aangeven dat hij of zij geen tijd heeft voor het uitvoeren van de taak door andere verplichtingen.

Waar moet je op letten?

Tijdens dit gesprek is het van belang om te demonstreren dat jij over leidinggevende eigenschappen beheerst. Leidinggeven betekent echter niet enkel delegeren van taken en het spel hard spelen vanuit je positie. Zoals bij alle vormen van een rollenspel dien je zo snel mogelijk te achterhalen waar de weerstand zit van je tegenspeler. Door goed te luisteren en door te vragen kun je hier een goed zicht op krijgen. Benoem de weerstand om aan te geven dat je de medewerker begrijpt en om te controleren dat je op het juiste pad zit. Na het wegnemen van de weerstand mag je wat harder optreden en meer op je strepen gaan staan.

Rollenspel: Collega

Een rollenspel waarbij je een gesprek met een collega dient aan te gaan, kun je goed vergelijken met een rollenspel waar jij de leidinggevende bent. Echter ligt hier meer de nadruk op je doel te bereiken, maar wel oog blijven houden voor collegiaal gedrag. Onderwerpen die vaak voorkomen zijn 1) je collega aanspreken op ongewenst gedrag, 2) iets gedaan krijgen van je collega of 3) aantonen dat je gevoel hebt voor werken in teamverband. In het laatste geval zul je bijvoorbeeld geconfronteerd kunnen worden door een roddel.

Waar moet je op letten?

Tijdens dit gesprek is het van belang om vriendelijk te blijven en de achterliggende behoefte te ontdekken. Ga tevens op zoek naar mogelijke weerstand en probeer te denken vanuit teamverband. Dit laatste hangt overigens af van de functie waar je voor zult solliciteren. Veel doorvragen en creatieve oplossingen aandragen is aan te raden, mits deze stroken met de gedachte van werken in teamverband.

Rollenspel: Klantgesprek

Vooral bij functies waarbij je veel met klanten dient om te gaan zul je deze rollenspel variant vaak tegenkomen. Veel voorkomende onderwerpen die voorbij zullen komen zijn 1) geschillen over levering, 2)ontevredenheid over de kwaliteit van een geleverd product/dienst of 3 ontevredenheid over de manier waarop de klant behandeld is door een collega van je.

Waar moet je op letten?

Het belangrijkste tijdens deze vorm van een rollenspel is om over te brengen dat je begrip hebt voor de situatie. Probeer over te brengen dat je begrijpt wat het probleem is door samen te vatten wat de klant je vertelt. Cruciaal is om niet in te gaan op de schuldvraag. Maak indien nodig excuses voor gemaakte fouten. Wanneer je de fase waarin je het probleem helder stelt en je begrip toont hebt afgesloten kun je pas gaan werken aan een oplossing. Hier dien je rekening te houden met het doel dat je hebt tijdens je rollenspel. Het meest ideale is om een zogenaamde win-win situatie voor beide partijen te betrachten. Veelal wordt een creatieve oplossing, gelang je functie waar je voor solliciteert, zeer op prijs gesteld.

Categoriën:

Onderdelen
Geen Reacties op “Rollenspel”

Geef een reactie