Effectief communiceren

Communicatie is van wederzijds belang. Doe er zelf je voordelen mee door effectief te communiceren. Hoe dit in zijn werk gaat lees je hier.

Waarom effectief communiceren?

Het is altijd in je voordeel om effectief te communiceren. Door op een betere manier informatie uit te wisselen met anderen, zul je zelf door anderen beter begrepen worden en daarmee het contact met anderen verbeteren. Effectief communiceren is vooral van belang bij het werken in teamverband. In drukke organisaties is het niet altijd duidelijk waar ieder individu mee bezig is. Het is daarom essentieel om effectief met elkaar te communiceren, voor zowel je persoonlijke effectiviteit, als voor de effectiviteit binnen je team. Een bedrijf zal kwalitatief vorderen wanneer leidinggevenden goed weten wie welke taak vervuld en werknemers duidelijk weten welke eisen er bestaan om aan hun taak te voldoen.

Waar leren effectief te communiceren?

Nederland kent een aantal bedrijven die effectieve communicatie binnen een instantie kunnen bevorderen. Enkele van deze bedrijven zijn Anker&Kompas, Van Harte& Lingsma, Schoonderwoerd & Partners bv en Schouten & Nelissen.

Deze bedrijven verlenen trainingen voor iedereen die de kwaliteit van communicatie wil verbeteren. Ze letten op ondermeer de volgende punten:

 • analyseren van je eigen communicatiegedrag, dmv. feedback
 • hanteren van verschillende niveaus in communicatie
 • omgaan met verschillende referentiekaders
 • vergroten van luister- en spreekvaardigheid
 • het toepassen van vraagtechnieken, denk daarbij aan open en gesloten vragen
 • verschillende soorten gesprekken voeren

Voorbeelden effectief communiceren

 • Spiegel. Om effectief te communiceren is het ten eerste belangrijk om een spiegel voorgeschoteld te krijgen. Tijdens trainingen wordt er gebruik gemaakt van camera-opnames, waardoor je zelf ziet hoe je communiceert. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat je non-verbaal onzekere signalen uitstraalt, waardoor je communicatief niet helemaal goed uit de verf komt. Door te leren effectief te communiceren kun je dit voorkomen.
 • Omgaan met kritiek. Daarnaast is het van belang om te leren omgaan met kritiek. Kom jij altijd kwaad uit de hoek wanneer een collega je iets vertelt, waar je het zelf niet mee eens bent? Door effectief te leren communiceren leer je hoe je het beste kan reageren.
 • Luisteren. Het is ook belangrijk om goed te luisteren. Communiceren is meer dan verbaal en non-verbaal een boodschap verzenden aan een gesprekspartner. Jij bent zelf ook altijd gesprekspartner en luistert daarbij naar wat een ander te zeggen heeft. Wanneer je te veel met je eigen ideeën bezig bent en te weinig oor hebt voor wat de ander te zeggen heeft, mis je de bedoelde communicatieve boodschap en draag je zelf bij aan een minder effectief communicatiedoeleinde. Door zelf in een gesprek afstand te creëren kun je aandachtiger waarnemen en interpreteren.

Communicatiemanieren in het benaderen van mensen

Ook in de communicatiewetenschap is veel aandacht besteed aan effectief communiceren. De Amerikaanse consultancy-expert Marty Brounstein beschrijft in zijn boek Communicating Effectively for Dummies (2001) vier algemene benaderingen waarop mensen tegen elkaar praten. De assertieve benadering lijkt het beste te passen bij effectieve communicatie. De vier benaderingen zijn:

 • Agressieve benadering: Niet rekening houden met de gevoelens van de ander. Alleen vanuit eigen perspectief communiceren, vaak het ‘ik’ woord gebruiken. Het lijkt je niet te interesseren hoe je communicatiepartner jouw boodschap opvat, zolang diegene maar doet wat jij van hem of haar vraagt.
 • Niet-assertieve benadering: Hoewel je graag wil dat iemand je ergens mee helpt, durf je het toch niet echt te vragen en krabbel je terug door het uiteindelijk zelf op te lossen. Je communicatiedoel wordt op deze manier niet bereikt.
 • Passief-agressieve benadering: Niet geheel durven te vertellen wat je doel is. Je gebruikt vaak sarcastische humor om iets uit te leggen en geeft aan dat je hoewel je er zelf geen zin in hebt, het toch maar zal oplossen. De ander zal zich enigszins gekrenkt voelen en zelf kom  je onbedoeld arrogant over.
 • Assertieve benadering: Algehele positieve benadering. Begin met positieve punten en ga dan verder op de dingen die kunnen verbeteren. Spoor mensen vriendelijk aan, door te zeggen “ik zou het fijn vinden als…”, maar wees ook duidelijk: “is het goed als we om zo laat afspreken?”

Beloning effectief communiceren

Er bestaat zelfs een prijs voor mensen die goed kunnen communiceren, de Excellence in Communication Leadership (EXCEL) Award. Deze prijs wordt uitgereikt binnen het internationale communicatiebedrijf The International Association of Business Communicators. Kortom: effectief communiceren is belangrijk!

 

Categoriën:

Featured, Vaardigheden
Geen Reacties op “Effectief communiceren”

Geef een reactie