Functioneringsgesprek

Wat is een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek is een gestructureerd gesprek tussen jou en je leidinggevende. Een functioneringsgesprek wordt meestal jaarlijks  gevoerd. Tijdens het functioneringsgesprek wordt jouw algemene functioneren  besproken. Hoe zijn de werkomstandigheden, de werksfeer, de samenwerking en de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie? Tijdens het functioneringsgesprek worden concrete afspraken gemaakt en wordt er feedback gegeven. Ook jij kan feedback geven op het functioneren van je leidinggevende om jullie samenwerking te verbeteren. Het functioneringsgesprek vraagt dus een actieve inbreng van beide partijen. Het is een tweerichtingsgesprek. Hoe groter de betrokkenheid, hoe succesvoller het resultaat.

Het functioneringsgesprek: Inhoud

Verbetering staat centraal in een functioneringsgesprek. Het helpt je jouw functie zo goed mogelijk uit te oefenen en je werk zo plezierig mogelijk te maken. Ook biedt het functioneringsgesprek de kans om doorgroeimogelijkheden en moeilijke kwesties op het werk te bespreken en gezamenlijke oplossingen te vinden. Jouw functioneren en de punten waar je tegen aanloopt op je werk zijn van essentieel belang. De onderwerpen die worden besproken tijdens het functioneringsgesprek hebben betrekking op jouw functioneren, jouw groei en ontwikkeling. De onderwerpen die mogelijk aan bod zouden kunnen komen zijn: de aard en het niveau van het werk, de beleving van het werk, zoals samenwerking, de factoren die goed functioneren  verhinderen en toekomstplannen.

Het  functioneringsgesprek: Waarom is het belangrijk?

Een functioneringsgesprek bepaalt voor een belangrijk deel het verloop van je loopbaan. Het kan je dus een stap dichter bij je doel brengen en is daarom belangrijk voor je carrière. Grijp dus je kans. Houd gedurende het gesprek in je achterhoofd dat het een gelijkwaardig gesprek is. Jij en je leidinggevende hebben beiden evenveel mogelijkheden tot het stellen van vragen, het maken van opmerkingen, het aandragen van oplossingen en tot het uiten van je mening. Jullie samen trekken de conclusies, kijken naar de toekomst en maken afspraken. Wees dus niet bang om je uit te spreken. Een functioneringsgesprek is een open overlegsituatie. Het gesprek heeft geen invloed op het beoordelingsgesprek en/of salaris.

Het functioneringsgesprek: Schriftelijke afspraken

Tijdens of na het functioneringsgesprek worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd. Op deze manier dienen de afspraken zo meetbaar en controleerbaar mogelijk te zijn. De afspraken zullen voorzien moeten worden van een tijdslimiet die aangeeft wanneer de afspraken gerealiseerd dienen te zijn. In een volgend functioneringsgesprek worden de in het vorige gesprek gemaakte afspraken weer besproken.

Het functioneringsgesprek: Feedback

Een belangrijk aandachtspunt tijdens het functioneringsgesprek is dus het geven en krijgen van feedback. Feedback krijg je als de ander je laat weten hoe hij jouw gedrag en prestaties ervaart. Probeer feedback positief te brengen en positief te ontvangen. Algemeen geldt: feedback is beschrijvend, opbouwend, specifiek en concreet, bruikbaar, op het juiste moment en je geeft  alternatieven in geval van negatieve feedback.

Feedback geven

 • Gebruik het “sandwich-model”: begin met een positief  punt, dan een negatief punt en eindig weer met een positief punt.
 • Geef feedback over het gedrag van de persoon en niet over de persoon zelf
 • Beschrijf specifiek en concreet waar je bij het werken tegen aanloopt. Vertel wat je ervan vindt, hoe jij je erbij voelt en wat het effect is op jou.
 • Spreek in de ik-vorm en hou de feedback bij jezelf
 • Doe suggesties voor verbetering. Hoe zou het voor jezelf beter zijn en waarom geef je deze feedback?

Feedback ontvangen

 • Probeer zo open en onbevangen mogelijk te luisteren. Val de ander niet te snel in de rede. Ga niet meteen argumenteren of jezelf verdedigen.
 • Onthoud dat wat je ontvangt gaat over je taak en niet altijd over jou als persoon
 • Zorg dat je zo concreet mogelijk hoort wat er niet of juist wel goed gaat
 • Vraag door bij onduidelijkheden, vraag naar voorbeelden van situaties waarin het gedrag speelde
 • Wees duidelijk  wat je met de verkregen feedback gaat doen. Je bepaalt zelf of en hou je jouw  gedrag wilt veranderen.
 • Zie niet op tegen het functioneringsgesprek. Het functioneringsgesprek is gericht op het behalen van positieve resultaten. Het functioneringsgesprek biedt voordelen. Het maakt duidelijk wat er van je verwacht wordt en je krijgt feedback op hoe je het doet. Dit maakt het functioneringsgesprek een leerzame ervaring. Daarnaast is het functioneringsgesprek je kans om inspraak te krijgen en zaken op de werkvloer te bespreken.

Bronnen:

www.goc.nl

www.leeftijdgeenpunt.nl

Categoriën:

Artikelen

1 Reactie op “Functioneringsgesprek”

 1. sopkafee badhus de flevo dhr theo adema zegt:

  Goede morgen wij zijn met dit onderwerp bezig kunt u ons informeren hoe en waar ik een voorbeeld van de vragen kan vinden?

  Zowel Functies als Beoordeling vragen formulier

Geef een reactie