Assessment: de testonderdelen

Een assessment heeft als doel om door middel van een aantal testen erachter te komen of jij de geschikte kandidaat bent voor een nieuwe functie binnen een bedrijf. Door het testen van je intellectuele, sociale en praktische vaardigheden probeert de werkgever te achterhalen wat voor een persoon jij bent. De opdrachten en testen verschillen per assessment, maar grofweg kun je er vanuit gaan dat je intelligentie, je persoonlijkheid en je praktische vaardigheden worden getest. Maar wat houden deze testen van een assessment nu eigenlijk in?

Assessment: het testen van je intelligentie

Een meting van je intelligentie is een veelvoorkomende test van een assessment. De IQ-test bestaat uit verschillende testonderdelen om je cognitieve vaardigheden vast te stellen. Je krijgt te maken met woorden, cijfers en afbeeldingen die je volgens bepaalde regels moet analyseren. Zo worden je numerieke intelligentie (vermogen om te rekenen), ruimtelijke intelligentie (vermogen om complexe ruimtelijke vraagstukken op te lossen), logische intelligentie (het vermogen om te redeneren) en verbale intelligentie (het vermogen om taal te begrijpen) getest. Uit de test kan blijken welke taken je meer of minder moeite zullen kosten.

Het oefenen van intelligentietesten ter voorbereiding op je assessment leert je om te antwoorden onder tijdsdruk en je krijgt een globaal beeld van de opgaven die je kunt verwachten. Op internet zijn veel gratis intelligentietesten te vinden, maar betrouwbaarder zijn de onpartijdige testen die tegen betaling worden afgenomen door gerenommeerde bureaus.

Tijdens de IQ-test van een assessment is het belangrijk om de instructies goed door te lezen en moeilijke vragen over te slaan wanneer je door hebt dat ze teveel tijd kosten. Het is beter minder vragen goed beantwoorden dan veel foute antwoorden te geven, want sommige testen trekken punten af wanneer je fout antwoordt.

Assessment: het testen van je persoonlijkheid

De persoonlijkheidstest van het assessment wordt door een werkgever gebruikt om een beeld te krijgen van je karakter. Welke eigenschappen bezit je en in hoeverre sluiten die aan bij je toekomstige baan? Vaak krijg je een lijst met enkele honderden uitspraken waarbij je moet aangeven of ze op jou van toepassing zijn of niet. Het invullen van deze test tijdens het assessment duurt vaak ongeveer een uur.

Veel persoonlijkheidstesten die gebruikt worden bij een assessment zijn gebaseerd op het persoonlijkheidsmodel “the Big Five.” Dit model spitst zich toe op 5 kenmerken; extraversie, inschikkelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en openheid voor ideeen. De score is normaal verdeeld en zal dus laten zien in welke mate deze kenmerken op jou van toepassing zijn.

Persoonlijkheidstesten kun je niet echt oefenen; er zijn immers geen foute antwoorden omdat het over jouw karakter gaat. Wel kun je je voorbereiden door na te gaan welke eigenschappen je bezit en hoe je in het dagelijks leven reageert op situaties. Probeer antwoord te geven met recente (werk)situaties in je achterhoofd; het gaat immers om hoe je op dit moment zou functioneren. Sociaal wenselijk gedrag invullen wordt afgeraden, maar je hoeft natuurlijk niet negatieve werkervaringen te laten doorwerken tijdens de test.

Assessment: het testen van je praktische vaardigheden

Tegenwoordig gebruiken veel werkgevers de Assessment Center Methode waarbij je praktische vaardigheden worden getest aan de hand van verschillende testonderdelen.
Tijdens het onderdeel gesprekssimulatie zul je meestal van te voren een situatieschets krijgen, zoals een functionerings – of beoordelingsgesprek, om deze vervolgens tijdens een rollenspel uit te voeren. De werkgever krijgt zo inzicht in je sociale vaardigheden. Een ander onderdeel dat vaak voorkomt tijdens de test is de postbakoefening. Hierbij moet je binnen een bepaalde tijdslimiet een postbak vol nota’s, memo’s en klachtenbrieven afhandelen. De werkgever kan zo zien hoe je onder tijdsdruk functioneert en hoe zorgvuldig je bent. Een derde onderdeel is factfinding, waarbij getest wordt tijdens een rollenspel op welke manier je problemen aanpakt. Door de juiste vragen te stellen zul je een oplossing moeten vinden. Hoe vindingrijk ben je? Verder kun je op een groepsdiscussie getest worden. Hier zal je overtuigingskracht en je sociale vaardigheden getest worden. Tenslotte, zul je vaak een presentatie moeten houden. Je zult voorbereidingstijd krijgen om uit een hele hoop informatie de belangrijkste zaken te filteren en deze op een gestructureerde manier te presenteren.

De testonderdelen van een assessment: tot slot

Voor alle testen tijdens een assessment geldt dat het een momentopname is waarin je je natuurlijk van je beste kant wil laten zien. Een goede nachtrust is dan ook zeer belangrijk om geconcentreerd te werk te gaan en dit kan je testresultaten tijdens een assessment significant beïnvloeden.

Categoriën:

Assessment, Featured
Geen Reacties op “Assessment: de testonderdelen”

Geef een reactie