Teambuilding: samen zo effectief mogelijk!

“Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.” (Henry Ford)

Een team is een groep individuen dat een gezamenlijk doel en belang nastreeft. Een goed functionerend team komt echter niet zomaar tot stand. Voor startende, maar ook al langer samenwerkende, teams is teambuilding van zeer groot belang ter bevordering van het vertrouwen,  onderlinge communicatie en optimale resultaten. Teambuilding is het optimaliseren en effectiever maken van de gezamenlijke prestaties. Teambuilding heeft de laatste jaren het imago gekregen van gezellige bedrijfsuitjes ter verbetering van de sfeer. Dit is ook zeker een belangrijk element van teambuilding, maar een succesvolle uitvoering van teambuilding behelst meer dan dat. Interne ontwikkeling van het team, gestimuleerd door een teamleider, is ook een zeer belangrijk onderdeel van teambuilding.  Beide elementen van teambuilding zullen hieronder besproken worden.

Teambuilding intern: de rol van een teamleider

Als teamleider geef je sturing aan je team en ben je de aangewezen persoon om teambuilding te stimuleren. Jij weet precies wat er van het team wordt verwacht en wie de meest geschikte personen zijn om dit uit te voeren. Een belangrijke voorwaarde ter stimulatie van teambuilding is dat er helderheid bestaat omtrent de doelstelling en prestatienormen alsmede de verantwoordelijkheden van de teamleden. Verder is het belangrijk dat de teamleden zich durven uit te spreken en dat er naar hen geluisterd wordt. Wanneer een werknemer zich zowel binnen het team als vanuit het management gewaardeerd voelt zal hij veel creatiever en efficiënter te werk gaan. Een andere belangrijke taak van de teamleider ter bevordering van teambuilding is het op gezette tijdstippen evalueren en reflecteren. Hiermee voorkom je dat werknemers het doel uit ogen verliezen en stimuleer je dat iedereen op dezelfde lijn zit. Deze betrokkenheid kan ook gestimuleerd worden door successen gezamenlijk te vieren, werknemers elkaar te leren coachen en de werkplekken dicht bij elkaar te plaatsen zodat informeel contact gestimuleerd wordt. Een succesvolle toepassing van dit element van teambuilding kan voorkomen dat er een onplezierige werksfeer ontstaat en stimuleert een effectieve samenwerking.

Teambuilding: hulp van een externe

Een teamleider die het team goed aanstuurt is slechts één onderdeel van teambuilding. Voor  een nieuw team is kennismaking de eerste stap met betrekking tot teambuilding. Ervaring leert dat werknemers in een informele omgeving zich makkelijker bloot geven en dus openstellen voor het team dan wanneer ze direct inhoudelijk moeten presteren. Een kookworkshop zou hiervoor  bijvoorbeeld geschikt zijn, omdat bij deze activiteit geen hoge eisen worden gesteld waardoor de werknemers zich snel op hun gemak zullen voelen. Echter, ook in de situatie waarin een team al jarenlang samenwerkt op een bepaalde manier kan  juist een onpartijdige externe een stimulerende functie om teambuilding te bewerkstelligen. Veel bedrijven zijn gespecialiseerd in het aanbieden van teambuildingsactiviteiten. Dit kan variëren van activiteiten gericht op bepaalde knelpunten in een team tot een algehele bevordering van de teamspirit. In het eerste geval kun je denken aan een activiteit in een ondergronds gangenstelsel ter bevordering van de communicatie binnen het team, in het tweede geval aan het samen maken van een vlot en een parcours afleggen. Ook bij deze vormen van teambuilding geldt dat de evaluatie en reflectie op de rol van de verschillende werknemers minstens zo belangrijk is als de activiteit zelf.

Tenslotte kan een externe ook bij teambuilding worden ingezet om heel direct met de knelpunten aan het werk te gaan. In dit geval zal het de rol van de werknemer inhoudelijk onder de loep worden genomen. Een dergelijke training houdt meestal een sterkte/zwakte analyse van het team in, een evaluatie van de betrokken teamleden en het bespreekbaar maken van de interpersoonlijke verhoudingen. Deze vorm van teambuilding vraagt een zeer kritisch inhoudelijke blik van de teamleden, maar wanneer zij hiervoor open staan is een succesvolle uitvoering van teambuilding zeer waarschijnlijk.


Categoriën:

Vaardigheden
Geen Reacties op “Teambuilding: samen zo effectief mogelijk!”

Geef een reactie