Postbakoefening; praktische tips

Wanneer je deelneemt aan een assessment bestaat de kans dat een postbakoefening een onderdeel is van de assessmentdag. Een postbakoefening kan worden ingezet wanneer jouw (toekomstig) werkgever kennis wil vergaren over hoe je informatie verzamelt, feiten interpreteert, besluiten neemt en tot actie overgaat. Met een dergelijke oefening kan men in korte tijd de belangrijkste managementcompetenties van je beoordelen.

Hoe gaat een Postbakoefening in zijn werk?

De postbakoefening wordt op dit moment nog zowel in papierenversie als in digitale versie afgenomen. Wanneer je een de digitale versie krijgt, krijg je de voorbereiding voor de oefening vaak thuis gestuurd. In deze voorbereiding wordt de situatie geschetst waarin je je gaat bevinden.

Je zit in de rol van manager of leidinggevende en er wordt van je verwacht dat je allerlei beslissingen, naar aanleiding van de verschillende poststukken, neemt die ten goede komen aan de organisatie waar je op dat moment virtueel in functie bent.

Je krijgt bij de voorbereiding ook een schets van de organisatie. Wat voor organisatie het is, hoeveel mensen er werkzaam zijn, wat de omzet is, aan wie jij welk werk kan delegeren, etc.

Op de assessmentdag krijg je een postbak gevuld met een stapel post (zowel digitaal als papierenversie), variërend van korte memo’s, kattebelletjes en telefoonkladjes tot vertrouwelijke brieven en belangrijke rapporten. Het is aan jou de taak om binnen de afgesproken tijd de post af te handelen en de juiste acties te ondernemen. Het spreekt voor zich dat niet alle post in eerste instantie even belangrijk is.

Aan jou wordt gevraagd die correspondentie in circa een uur af te handelen.

Op deze manier kan de assessor meten in hoeverre je in staat is om in korte tijd een groot aantal veelsoortige management taken en vraagstukken die met de bedrijfsvoering te maken hebben op de juiste manier te verwerken.

Hoe kun je de postbakoefening het beste benaderen?

Elke brief kun je op dezelfde manier benaderen. Je kunt alle memo’s, kattebelletjes, telefoonnotities, mail en vertrouwelijk post indelen in onderstaande tabel. Je stelt jezelf de volgende vragen:

  • Is de brief belangrijk?
  • Is de brief urgent?
 

Urgent +

Urgent –

Belangrijk +

++

meteen behandelen!

+-

Belangrijk, maar niet urgent. Kan het opgepakt worden na vakantie?

Belangrijk –

-+

Niet belangrijk, wel urgent. Wie kan het voor je doen?

laten liggen & mogelijk lost het probleem zich vanzelf op

Denk er niet te lang over na. Vaak is je eerste ingeving, wat te doen met de desbetreffende brief, de juiste.

Succes!

Jojanneke Struijs MSc

Arbeids- & Organisatiepsycholoog

Over Testkamer

De Testkamer toont jouw talent! Als onafhankelijk bureau voor test & assessment ondersteunen wij organisaties uit het bedrijfsleven en de publieke sector bij het beantwoorden van vragen over mens en organisatie.

Dat zijn vraagstukken rondom selectie, ontwikkeling en oriëntatie van individuen of groepen. De nauwe samenwerking tussen Arbeids – & Organisatiepsychologen, senior adviseurs en de inzet van betrouwbare (online) test- en assessment instrumenten, garandeert dat je binnen enkele dagen beschikt over een betrouwbare, betaalbare beantwoording van jouw vraag en een praktisch toepasbaar advies.

Voor meer informatie over de inzet van testonderdelen op een assessmentdag: zie testkamer.nl.

Categoriën:

Onderdelen
Geen Reacties op “Postbakoefening; praktische tips”

Geef een reactie