IQ-test: Het meten van je intelligentie

IQ staat voor intelligentiequotiënt en is één van de meest gebruikte vormen om intelligentie te meten. Door het afnemen van een IQ-test wordt je verstandelijk vermogen uitgedrukt in een score. De IQ-test wordt steeds meer gebruikt door ouders en leraren om het studieniveau van kinderen te bepalen en door werkgevers tijdens sollicitatieprocedures. Er bestaan verschillende IQ-testen; internationaal gezien is de “Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS)” de  meest gebruikte. In Nederland wordt ook vaak de “Groninger Intelligentietest” gebruikt.

De IQ-test: testonderdelen

De IQ-test bestaat uit verschillende testonderdelen om de cognitieve vaardigheden vast te stellen. Je krijgt te maken met woorden, cijfers en afbeeldingen die je volgens bepaalde regels moet analyseren. Zo worden je numerieke intelligentie (vermogen om te  rekenen), ruimtelijke intelligentie (vermogen  om complexe ruimtelijke vraagstukken op te lossen), logische intelligentie (het vermogen om te redeneren)en verbale  intelligentie (het vermogen om taal te begrijpen) getest.Uit de test  kan blijken welke taken je meer of minder moeite zullen kosten.

De IQ-test: interpretatie van je score

Een IQ-test is een intelligentietest die een relatieve meting uitvoert. Je score wordt dus bepaald ten opzichte van de score van andere mensen in jouw leeftijdscategorie, de zogenaamde normgroep. De score zegt dus iets over je intelligentie ten opzichte van de rest van de mensen. De groep mensen, waar de testscore op gebaseerd is, heeft een gemiddelde score van 100 en een standaardafwijking van 15. Onderstaande interpretatie van de scores van de IQ-test volgens de WAIS illustreert dit.

De IQ-test: waarde van je score

Intelligentie is lastig te meten, omdat het met zoveel verschillende zaken samenhangt. Een volledige betrouwbare en valide score,gebaseerd op enkel de IQ-test, is dan ook niet realistisch. Ten eerste is er bij het afnemen van een  IQ-test sprake van een momentopname. Verschillende oorzaken, zoals een slechte  nachtrust bijvoorbeeld, kunnen hierdoor het resultaat beïnvloeden. Verder kun  je je resultaat manipuleren door heel veel IQ-testen te oefenen, zo zou je  score zelfs met ongeveer 10% omhoog kunnen brengen. De score van een IQ-test zou dan ook niet het enige element moeten zijn om intelligentie te meten.

De IQ-test: betrouwbaarheid

Op het internet zijn veel verschillende IQ-testen online te maken. De meeste online gratis- IQ-testen leveren echter over het algemeen geen betrouwbare resultaten op. Ze kunnen je een globaal beeld geven van de opgaven die je kunt verwachten en je kunt het antwoorden onder tijdsdruk testen, maar een geldige score is niet heel waarschijnlijk. Een betrouwbare IQ-test zou uit minimaal 30 opgaven moeten bestaan en moeten worden uitgevoerd door een testuitgever met een goede reputatie die onafhankelijk en onpartijdig is. Ook moet van te voren duidelijk zijn hoe de normering tot stand komt.

Categoriën:

Onderdelen
Geen Reacties op “IQ-test: Het meten van je intelligentie”

Geef een reactie